Gerİatrik Rehabİlİtasyon Nedir?

Yaşlılar İçin Fonksiyonel Bir YaklaşımYaşlı insanlar işlevsel vucud fonksiyonlarının iyileştirilmesi için tedaviye ihtiyaç duyarlar.

Son yıllarda oldukça önemli bir rehabilitasyon yöntemi olarak değer gören geriatrik rehabilitasyon, yaşlı insanlarda fizyolojik ya da çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen işlevsel kayıpların engellenmesi, geciktirilmesi ya da azaltılması amacı ile gerçekleştirilen restorasyon, uyum ve eğitim hizmetlerinin bütünüdür.


Geriatrik rehabilitasyon yaşlı bireylerin bakımında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu yaklaşım biçimi, tıbbi analizi, sağlık hizmetini, fizyoanatomiyi ve işlevi dikkate alarak yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlar.